wgrywam…

OFERTA Z ZAKRESU BHP

Jesteśmy firmą działającą na rynku od 2011 roku. Proponujemy Państwu kompleskowe usługi z zakresu BHP i PPOŻ. oraz pierwszej pomocy. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, stale poszerzamy zakres naszej działalności.
ZAPRASZAMY !

SZKOLENIA

SZKOLENIA BHP

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy nie możesz dopuścić do pracy pracownika, który nie nabył odpowiednich kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy obejmujących przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest, by każdy pracodawca i pracownik był świadomy zagrożeń, które wynikają z czynności wykonywanych w miejscu pracy.
Nasza firma prowadzi wstępne szkolenia bhp (instruktaż ogólny), wszystkie szkolenia okresowe wymienione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy a  także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.

E-LEARNING
Prowadzenie szkoleń z dziedzin BHP przez Internet to bardzo duża pomoc, zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów posiadamy dostęp do Internetowej Platformy Szkoleniowej BHP, która umożliwia realizację większości szkoleń okresowych bhp za pomocą tzw. "samokształcenia kierowanego". Chcąc skorzystać z "Platformy" prosimy o wcześniejszy kontakt w celu nadania odpowiedniego loginu i hasła.